Abeceda stavby domu: Ako začať

Proces prebieha v niekoľkých fázach. Ani jedna však nie je zbytočná. Už pri výbere pozemka je vhodné ujasniť si, koľko finančných prostriedkov máte na celé zaobstaranie nehnuteľnosti.

Ak plánujete využiť lacnejší katalógový projekt, sústreďte sa na kúpu „bezproblémového“ pozemka. Ideálny je štvorcový tvar na rovine. Ak si vyberáte komplikovanejší terén či nepravidelný tvar, počítajte skôr s projektom šitým na mieru.

Individuálne požiadavky sa však prejavia aj na cene projektu a väčšej časovej náročnosti pri konzultáciách s projektantom.

Katalóg či architekt?

Výhoda katalógového projektu je v jeho dostupnosti. Nájdete ich v stánkoch, kníhkupectvách alebo na internete. Aj keď sa pre „katalóg“ nerozhodnete, publikácie vás môžu aspoň inšpirovať.

Ponúknu vám aj orientačnú cenu stavebných nákladov. Cena takéhoto „verejného“ projektu je, samozrejme, aj finančne výhodnejšia na rozdiel od návrhu od architekta. Individuálnemu projektu sa nevyhnete v prípade, ak máte k dispozícii zložitejší pozemok.

Výber architekta určite nepodceňujte. Spoliehajte sa na dobré referencie a hlavne sa uistite, že vám vyhovuje jeho štýl. Mali by ste si sadnúť aj osobnostne, pretože sú pred vami niekoľkohodinové rozhovory. Nespoliehajte sa na fakt, že by kvôli vám architekt zmenil smerovanie svojich projektov.

Preverte si územný plán

Skôr ako sa definitívne rozhodnete pre konkrétny návrh, preverte si vhodnosť umiestnenia stavby v danej lokalite. Na obecnom úrade si vyžiadajte územnoplánovaciu informáciu na daný pozemok.

Podľa nej zistíte, či váš pozemok vyhovuje na stavbu rodinného domu. Ak nie, neostáva vám nič iné, len sa postarať o zmenu územného plánu. Tento proces je však zdĺhavý a pre individuálneho staviteľa je skôr výnimka.

V takejto situácii prichádza do úvahy spojenie niekoľkých susediacich staviteľov, ktorí spoločne požiadajú o zmenu územného plánu. Ak parcela vyhovuje zámerom staviteľa a zámerom obce, pokračujete v žiadosti o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

Pri takýchto menších stavbách je však možné, že sa konanie o územnom rozhodnutí a stavebné povolenie zlúčia do jedného právneho kroku.

V zlúčenom konaní predložíte žiadosť s nasledovnými podkladmi: právny vzťah k pozemku, projektovú dokumentáciu rodinného domu, vyjadrenie orgánov štátnej správy a samosprávy a prevádzkovateľov sietí.

Profesionálne riešenie

Zdĺhavý úradný postup však nemusíte absolvovať osobne. Osloviť môžete aj profesionálov. Zaoberajú sa inžinierskou činnosťou. Vybavia za vás aj vyjadrenia prevádzkovateľov inžinierskych sietí, ktoré sú súčasťou žiadosti k stavebnému povoleniu.

Stavebné povolenie sa vybavuje na príslušnom stavebnom úrade, v ktorého katastri sa bude stavba nachádzať. Výška poplatku sa vypočíta podľa veľkosti obostavaného priestoru.

Pre dom s obostavaným priestorom do 600 m3 je to 33 € a za každých začatých 100 m3 ďalších 20 €. Na základe podkladov vydáva stavebný úrad rozhodnutie o umiestnení stavby a stavebné povolenie.

Realizáciu stavby však nemožete začať hneď po obdržaní povolenia, pretože to nadobúda právoplatnosť až o 15 dní. Stavebné povolenie má obmedzenú platnosť, a to dva roky.

Ak sa rozhodnete uskutočniť stavbu dodávateľsky, v podkladoch na stavebné rozhodnutie budú potrebné aj údaje o dodávateľovi. Konkrétnu firmu však môžete dopísať aj dodatočne. Spolu s ňou uvediete aj meno stavebného dozoru a vyhlásenie o odbornom vedení stavby. Doklad o stavebnom dozore však budete potrebovať aj v prípade, že ste sami realizátor stavby.

Stavebné náklady

Ak by ste si chceli orientačne vypočítať cenu domu na kľúč, musíte vychádzať zo zastavanej plochy, ktorú vynásobíte orientačne sumou od 800 € do 1 200 € za štvorcový meter podľa náročnosti stavby a plochy domu.

Ak sa rozhodnete pre svojpomocnú výstavbu, dokážete ušetriť až 15 % z ceny stavby. Finančná náročnosť domu závisí aj od počtu poschodí, konštrukčného riešenia hrubej stavby, základov, potreby izolácie domu proti tlakovej podzemnej vode, výberu povrchovej úpravy, inštalačného vybavenia a interiérových prvkov.

Hrubá stavba domu vám odkrojí, 40 % z celkovej nadobúdacej ceny stavby, okenné výplne a dvere zhltnú ďalších 10 %, úprava fasády so zateplením 15 %, 10 % inštalácie a zdravotechnika.

Napokon na dokončovacie práce, akými sú podlahy, omietky, maľovky, budete potrebovať 25 %.

Autor: Edita JANÍKOVÁ
zdroj: http://www.pluska.sk/

Quattro-h, s.r.o.

Author Since: 20 / Feb / 2017

About Author